АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОВГОВІЧНОСТІ ГІДРОСИСТЕМ МОБІЛЬНИХ МАШИН

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Кутковецька Тетяна Олександрівна
Шевчук Віталій Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського
Інструкція
Робота присвячена аналізу досліджень надійності та довговічності гідросистем сільськогосподарських, будівельних і дорожніх машин. Наведено фактори, що впливають на роботу гідросистем мобільних машин і призводять до їх поломки. Визначено, що роботоздатність гідросистем сільськогосподарських, будівельних і дорожніх машин у значній мірі залежить від функціонування гідравлічних насосів. Одним із найважливіших узагальнюючих властивостей цих машин є їх надійність та довговічність. Ефективна робота гідросистем багато в чому визначається широким набором різноманітних властивостей, явищ й процесів у трибологічних елементах. Стосовно мобільних машин, надійність може характеризуватися, як властивість зберігати протягом певного часу в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність машини виконувати необхідні функції при заданих режимах і умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання й транспортування. Підвищення надійності гідроприводу відбувається за рахунок поліпшення контролю чистоти вузлів, агрегатів і систем машин різного призначення, що використовуються при експлуатації мобільних машин і мають високу ефективність. Зношування гідроагрегатів машин обумовлюється наявністю в робочій рідині механічних домішок і викликається в основному твердими абразивними частинками. Найменший наробіток на відмову мають гідроагрегати, які містять плунжерні пари – гідронасоси, гідромотори, розподільники. Завдяки проведеним дослідженням розроблені методи очищення, диспергування механічних домішок, використання яких забезпечує значне підвищення роботоздатності гідроприводу. В результаті проведеного аналізу встановлено, що для надійної роботи гідроприводу доцільним є очищення рідини, яка використовується в системі, що забезпечить довговічність гідросистем мобільних машин.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кутковецька Т.О., Шевчук В.В. Аналіз досліджень довговічності гідросистем мобільних машин. Вчені записки Таврійського нац. унів. ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2019. Том 30 (69). Ч. 2. № 4. С. 146–150