Інноваційна політика в туризмі як прояв глобалізації в системі готельного господарювання

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-05
Автори
Удовенко, Ірина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавництво Донецького національного університету
Інструкція
В даній статті досліджується процес розробки та залучення інноваційних досягнень у туристичній галузі. Зокрема, розглядається специфіка реалізації туристичного продукту в сучасних умовах та прийоми стимулювання, щодо розробки впровадження інноваційних досягнень науки і техніки у процес функціонування інфраструктурних складових туристичної галузі. Визначено, що безперервність потоку інноваційних процесів стало потужним стимулом для становлення туризму як провідної галузі сучасного господарювання. Представлено основні фактори стимулювання та стримування процесів залучення інноваційних досягнень у діяльність туристичних підприємств. Запропоновано засоби стимулювання кадрового потенціалу до участі в процесах реалізації інноваційної політики на туристичних підприємствах. Автор трактує інновації як новітній вияв розробленої ідеї у формі продукту, послуги чи маніпуляції на ринку, націленого на розширення споживчого сектору за допомогою відповідного інструментарію, що максимально задовольнить зростаючи потреби та вимоги до представленого продукту чи послуги та одночасно досягти основної мети підприємництва.
Опис
Ключові слова
інноваційна політика, розробки, глобалізація, туристична інфраструктура
Бібліографічний опис
Удовенко І. О. Інноваційна політика в туризмі як прояв глобалізації в системі готельного господарювання: [зб. наук. праць / наук. ред. Ю.В. Макогон та ін.] / І.О. Удовенко // Вісник Донецького національного університету. – Серія «Економіка і право». – № 1. – 2015. – с. 371 – 375.