Недоліки оновленого механізму справляння податку на прибуток підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-03
Автори
Боровик, Петро Миколайович
Гузар, Богдан Степанович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Херсон: науковий журнал "Молодий вчений"
Інструкція
У статті проаналізовано сучасний порядок нарахування і сплати податку на прибуток підприємств, що справляється в Україні з підприємств на загальній системі оподаткування. Результати дослідження продемонстрували, що податок на прибуток є одним із бюджетоформуючих податкових платежів. В той же час, дослідження показало, що сучасний механізм справляння цієї податкової форми має цілий ряд недоліків, викликаних недостатніми фіскальними та регулюючими її властивостями. Авторами за результатами дослідження обґрунтовано що для вирішення більшості проблем справляння податку на прибуток підприємств необхідно усунути розбіжності між податковим та бухгалтерським обліком доходів та витрат. Крім того, необхідно відмінити статтю 150 Податкового кодексу України, якою передбачено можливість перенесення на наступні податкові періоди від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток а також звільнити від оподаткування частину прибутку підприємств, що використовується його платниками на фінансування інноваційно-інвестиційних проектів.
Опис
Даний журнал індексується в базах РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus, Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)
Ключові слова
податкова система, пряме оподаткування, прибуток, податок на прибуток підприємств, Податковий кодекс України
Бібліографічний опис
Молодий вчений : науковий журнал № 3 (18) березень, 2015 р., Частина І. – С. 35-39.