ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОМУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Третьякова, Світлана Олексіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Свідоцтво ДК № 2499 від 18. 05. 2006 р. Уманського національного університету садівництва
Інструкція
Одним і з основних резервів збільшення виробництва високоякісного зерна пшениці м’якої озимої є подальше удосконалення сортової технології вирощування. Зокрема, це оптимізація строків і способів сівби та норм висіву, які є ефективними агротехнічними заходами в реалізації потенціалу продуктивності сучасних сортів. Варто зазначити також, що в останній час важлива роль відводиться пошукам додаткових джерел органічного живлення зернових культур − зокрема сидерації. У Лісостепу правобережному за сучасних умов, і при використанні інтенсивних сортів пшениці озимої м’якої, ці питання вивчено недостатньо. Тому, наші дослідження були спрямовані на вирішення даних актуальних наукових завдань. Метою досліджень було встановити оптимальний строк і спосіб сівби та норму висіву насіння різностиглих сортів пшениці озимої при вирощуванні після сидерального пару, в умовах Лісостепу правобережного, які б забезпечували одержання високого врожаю якісного зерна.
Опис
Ключові слова
Пшениця озима, строк сівби, норма сисіву, спосів сівби.
Бібліографічний опис
Третьякова С. О. Оптимізація елементів технології вирощування пшениці озимої у Лісостепу Правобережному : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.00 „Рослинництво” / С. О. Третьякова. – В., 2012. – 20 с.