Роль агроекосистем у забезпеченні сталого розвитку

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ред-вид.центр УНУС.-Умань
Інструкція
Описуються головні особливості агроекосистем, по яких вони відрізняються від природних екосистем. Екологічне безпечне ведення сільського господарства знаходиться на шляху наближення речовинно-енергетичних механізмів в агроекосистемах до їх природних аналогів.
Опис
Тези доповіді
Ключові слова
Сталий розвиток, агроекосистема, природна екосистема, гомеостаз
Бібліографічний опис
Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю 11 - 12 жовтня 2012 року. Ред.Непочатенко О.О. Ред-вид.центр УНУС.-Умань,2012.- 122 с.- С.10-13.