Бухгалтерський облік операцій з безоплатного одержання основних засобів: удосконалення методології та практики

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Аніщенко, Г.Ю.
Кучеренко, Т.Є.
Мельник, Л.Ю.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ХНАУ ім.В.В. Докучаєва
Інструкція
У статті розкрито особливості відображення у бухгалтерському обліку операцій з безоплатного надходження основних засобів з врахуванням різних каналів та підстав зарахування їх на баланс підприємства. На основі аналізу норм чинних нормативних документів розроблено схеми обліку на рахунках та скомпонована модель взаємодії між елементами фінансової звітності при відображенні надходження основних засобів, які не передбачають компенсації їх вартості. Обґрунтовано напрями удосконалення окремих положень законодавчих актів за даними операціями, спрямовані на подолання конфліктності між окремими нормами щодо обліку безоплатного отримання основних засобів.
Опис
Ключові слова
основні засоби, безоплатне надходження, канали безоплатного надходження, дохід від безоплатно одержаних активів, внески до капіталу.
Бібліографічний опис
Аніщенко Г. Ю. Бухгалтерський облік операцій з безоплатного одержання основних засобів: удосконалення методології та практики / Г.Ю. Аніщенко, Т.Є. Кучеренко, Л.Ю. Мельник // Уманський національний університет садівництва, 2021, С.3-18