Сучасні методологічні новації в концепції енерго-виробничих циклів.

Немає доступних мініатюр
Дата
2004
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вінниця, Вид-во ВДПУ
Інструкція
Енерговиробничі цикли утворюють матеріально-технічну основу господарства, його структурні компоненти. Але, “участь” нових інформаційно-спрямованих галузей в ЕВЦ поки що не визначена, оскільки концепція ЕВЦ спирається на старі уявлення та теоретичні підходи. Галузеве “наповнення” традиційних ЕВЦ складають лише галузі матеріального виробництва, які чомусь поступово приходять до занепаду. В той же час прогресивними темпами розвиваються галузі, що виробляють інформацію. Може настав час погодитись з тим, що інформація також матеріальна? На це запитання в своїх працях дає відповідь В.І.Вернадський, який глибоко переконаний, що людська думка є матеріальним явищем.
Опис
Фахове видання
Ключові слова
енерго-виробничі цикли, територіально-виробничі комплекси, економічні райони, ринкова економіка, виробничо-технологічні уклади
Бібліографічний опис
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського. Серія: Географія. Випуск 7.- Вінниця, 2004 - С.134-140.