СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-11
Автори
Смолій, Людмила Василівна
Ревуцька, Алла Олександрівна
Котвицька, Наталія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВНЗ «Національна академія управління»
Інструкція
У статті сформовано систему індикаторів, що комплексно характеризують сталий розвиток аграрного сектору економіки в розрізі трьох компонент: економічної, соціальної та екологічної. З використанням інструментарію таксономічного аналізу оцінено дина- міку рівня сталості розвитку галузі. Визначено тенденції сталого розвитку за кожною зі складових, виявлено його розбалансованість за окремими компонентами, встановлено причини та джерела змін. The article determines the system of indicators that comprehensively characterize sustainable development of the agricultural sector in terms of 3 components: economic, social and environmental ones. Dynamics of the sustainability level of agriculture is assessed using taxonomic analysis tools. Trends of sustainable development for each component are defined, its imbalance by certain components is shown, causes and sources of changes are revealed.
Опис
Ключові слова
сталий розвиток, аграрний сектор, такономічний аналіз, збалансованість розвитку
Бібліографічний опис
Сталий розвиток аграрного сектору економіки України: таксономічний аналіз тенденцій / Котвицька Н.М., Ревуцька А.О., Смолій Л.В. // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 11. - С. 107-116.