Організаційно-економічні механізми управління зовнішньоторговельною діяльністю підприємств: теорія та практика

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Клименко, Лідія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вісник Сумського НАУ
Інструкція
Досліджено теоретичний зміст організаційно-економічних механізмів управління зовнішньоторговельною діяльністю підприємств України. Проаналізовано державний та макроекономічний інструментарій регулювання зовнішньої торгівлі, здійснено структуризацію системи зовнішньоторговельної діяльності як об'єкта управління, уточнено її понятійно-категоріальний апарат. З використанням методології системно-функціонального підходу до управління, запропоновано концепцію організації зовнішньої торгівлі на рівні підприємств, розкрито її організаційно-управлінський механізм. Розроблено алгоритм удосконалення системи управління зовнішньоторговельною діяльністю на підприємстві й обґрунтовано шляхи її активізації.
Опис
Исследовано теоретическое содержание организационно экономических механизмов управления внешнеторговой деятельностью предприятий Украины. Проанализирован государственный и макроэкономический инструментарий регуляции внешней торговли, осуществлена структуризация системы внешнеторговой деятельности как объъекта управление, уточнен её понятийно-категориальный аппарат. С использованием методологии системно-функционального подхода к управлению, предложена концепция организации внешней торговли на уровне предприятий, раскрыт её организационно управленческий механизм. Разработан алгоритм усовершенствования системы управления внешнеторговой деятельностью на предприятии и обоснованно пути его активизации.
Ключові слова
організаційно-економічні механізми, державне управління, зовнішньоторговельна діяльність, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, міжнародні економічні організації
Бібліографічний опис
Клименко Л.В. Організаційно-економічні механізми управління зовнішньоторговельною діяльністю підприємств: теорія та практика / Л.В. Клименко// Вісник Сумського НАУ. – Серія «Економіка і менеджмент». – 2013. – Випус №5(56). – с. 163-169