Врожайні якості насіння гетерозисного гібрида кукурудзи Гран-6 залежно від генотипу материнського компонента та агроекологічних умов зони вирощування.

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Макарчук, Марина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Херсон
Інструкція
Наведено результати аналізу можливості використання різних форм чоловічої стерильності материнських компонентів з генетичним маркером а1, який визначає відсутність антоціанового забарвлення в алейроні, що спрощує контролювання гібридності насіння кукурудзи при гетерозисному насінництві, на прикладі гібрида Гран-6. Описано реакцію коізогенних аналогів контрольного гібрида на відмінності щодо ґрунтово-кліматичних умов вирощування в Правобережному Лісостепу і Південному Степу України. Обговорено результати дослідження впливу генетичного маркера а1 на врожайні якості насіння гібридів. З’ясовано, що коізогенні аналоги гібрида Гран-6, які забезпечили найбільший приріст врожаю в обох зонах проведення досліджень, характеризувалися меншою або ж рівною показникам контрольного варіанту збиральною вологістю зерна.
Опис
Ключові слова
цитоплазматична чоловіча стерильність, парагвайський тип стерильності, фертильність, генетичний маркер, аналог
Бібліографічний опис
Макарчук М. О. Врожайні якості насіння гетерозисного гібрида кукурудзи Гран-6 залежно від генотипу материнського компонента та агроекологічних умов зони вирощування. / М. О. Макарчук // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. — 2015. — Вип. 95. — С. 67–73.