Вміст та баланс мікроелементів і важких металів у ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Господаренко, Григорій Миколайович
Прокопчук, Ігор Васильович
Кривда, Юрій Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавництво "Основа"
Інструкція
Наведено результати досліджень зміни вмісту рухомих сполук мікроелементів та важких металів у чорноземі опідзоленому важкосуглинковому за різних доз добрив і систем удобрення в польовій сівозміні. На основі даних тривалого стаціонарного досліду і на основі результатів досліджень виявлено, що внесення добрив змінює вміст мікроелементів і важких металів у ґрунті. Розрахунок умовного балансу показав, що переважної більшості мікроелеметів він є дефіцитним. Обґрунтовано доцільність застосування нетоварної частини врожаю як додаткового джерела мікроелементів для рослин
Опис
Ключові слова
мікроелементи, важкі метали, умовний баланс, мінеральні добрива, органічні добрива, тривале застосування добрив
Бібліографічний опис
Господаренко Г. М. Вміст та баланс мікроелементів і важких металів у ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / Г. М. Господаренко, І. В. Прокопчук, Ю.І. Кривда // Збірник наукових праць Уманського НУС.– 2016.– № 89.– Ч.1: Агрономія.– С. 103–113.