Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/3603
Title: Вміст та баланс мікроелементів і важких металів у ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
Authors: Господаренко, Григорій Миколайович
Прокопчук, Ігор Васильович
Кривда, Юрій Іванович
Keywords: мікроелементи
важкі метали
умовний баланс
мінеральні добрива
органічні добрива
тривале застосування добрив
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво "Основа"
Citation: Господаренко Г. М. Вміст та баланс мікроелементів і важких металів у ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / Г. М. Господаренко, І. В. Прокопчук, Ю.І. Кривда // Збірник наукових праць Уманського НУС.– 2016.– № 89.– Ч.1: Агрономія.– С. 103–113.
Abstract: Наведено результати досліджень зміни вмісту рухомих сполук мікроелементів та важких металів у чорноземі опідзоленому важкосуглинковому за різних доз добрив і систем удобрення в польовій сівозміні. На основі даних тривалого стаціонарного досліду і на основі результатів досліджень виявлено, що внесення добрив змінює вміст мікроелементів і важких металів у ґрунті. Розрахунок умовного балансу показав, що переважної більшості мікроелеметів він є дефіцитним. Обґрунтовано доцільність застосування нетоварної частини врожаю як додаткового джерела мікроелементів для рослин
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/3603
ISSN: 0134-6393
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник УНУС 89.pdf4,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.