ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МАШИНО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ ПРИ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ГАЗОДИЗЕЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Кутковецька Тетяна Олександрівна
Пушка Олександр Сергійович
Шевчук Віталій Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського
Інструкція
Робота присвячена науковим дослідженням щодо ефективності роботи машино-тракторних агрегатів (МТА) при обробітку грунту з використанням газодизельних тракторів. Наведено схему підвищення ефективності МТА при виконанні таких технологічних процесів, як оранка, культивація та інших видів робіт. Визначено, що одним із доступних напрямків підвищення ефективності використання МТА при виконанні технологічних операцій є ресурсозбереження. Основні витрати при виконанні механізованих робіт припадають на паливо-мастильні матеріали, тому для зниження цих витрат є перехід на більш дешеве альтернативне паливо, а саме природній газ. В результаті чого встановлено, що доцільним є переобладнання дизельних енергетичних установок на систему живлення газовим паливом.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кутковецька Т.О., Пушка О.С., Шевчук В.В. Підвищення ефективності роботи машино-тракторних агрегатів під час обробітку грунту з використанням газодизельних енергетичних засобів. Вчені записки Таврійського нац. унів. ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2019. Том 30 (69) № 1. С. 115–120.