Конкурентні переваги соціально-економічного механізму підприємницької діяльності у бізнес-середовищі та економічна безпека бізнесу

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-09
Автори
Чернега, Інна Іванівна
Нестерчук, Юлія Олександрівна
Соколюк, Сергій Юрійович
Непочатенко, Олександр Анатолійович
Жарун, Олена Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
Інструкція
В статті проаналізовано конкурентні переваги соціально-економічного механізму підприємницької діяльності у бізнес-середовищі, фактори впливу на соціально-економічний розвиток підприємництва, позиції України в індексі глобальної конкурентоспроможності на основі даних Всесвітнього економічного форуму, визначено рівень конкурентних переваг соціально-економічного механізму підприємницької діяльності, а також визначено шляхи вдосконалення системи економічної безпеки підприємств.
Опис
В статті проаналізовано конкурентні переваги соціально-економічного механізму підприємницької діяльності у бізнес-середовищі, фактори впливу на соціально-економічний розвиток підприємництва, позиції України в індексі глобальної конкурентоспроможності на основі даних Всесвітнього економічного форуму, визначено рівень конкурентних переваг соціально-економічного механізму підприємницької діяльності, а також визначено шляхи вдосконалення системи економічної безпеки підприємств.
Ключові слова
соціально-економічний механізм, підприємницька діяльність, підприємництво, конкурентні переваги, соціальна політика, соціальне підприємництво, бізнес-середовище, економічна безпека бізнесу, суб’єкти ринкових відносин
Бібліографічний опис
Чернега І. І., Нестерчук Ю.О., Соколюк С.Ю., Непочатенко О.А., Жарун О.В. Конкурентні переваги соціально-економічного механізму підприємницької діяльності у бізнес-середовищі та економічна безпека бізнесу // Вісн. ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2021. № 2 (2). C. 65-77. [Міжнародна наукометрична база: Index Copernicus].