Вплив гербіциду і біологічних препаратів на фотосинтетичну продуктивність і врожайність нуту

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Коробко, Олександр Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Миколаїв
Інструкція
У статті представлено результати дослідження впливу різних норм гербіциду Панда, регулятора росту рослин Стимпо і мікробного препарату Ризобофіт на формування чистої продуктивності фотосинтезу посіву нуту сорту Пам’ять та його врожайності. На основі проведених досліджень встановлено найбільш ефективне поєднання препаратів, що забезпечує істотне підвищення фотосинтетичної і зернової продуктивності посіву нуту.
Опис
The article presents the results of studying the influence of various norms of the Panda herbicide, plant growth regulator (PPP) Stimpo and the microbial drug Rizobofit on the formation of the net photosynthetic productivity (PFR) of Memory sowing seed and its yield. It was established that using the combined treatment of IBE Rizobofit seeds, 1.0 l / t and PPP Stimpo 0.025 l / t and introducing the Panda herbicide for th is background in the rates of 3.0 and 4.0 l / ha, the net productivity of photosynthesis in the phase of five leaves - flowering increased by 42 - 65%, and in the flowering phase - the formation of beans increased by 32 - 66%. The yield of chickpea grains in these variants increased by 15 - 69%, which is 0.40 - 0.67 tons ha more than in the control variant. Under the activity of the microbial drug Rizobofit 1.0 l / t and the plant growth regulator Stimpo 0.025 l / t and the introduction of the herbicide Panda in the norms of 5.0 and 6.0 l / ha in the phase of five leaves - flowering net photosynthesis productivity increased by 43 and 31 %, and in the flowering phase - the formation of beans increased by 40 - 24%. The yield of chickpea grains in this variant increased by 25 and 28%, respectively. On the basis of the conducted research, the most effective combination of drugs was established, which provides a significant increase in the photosynthetic and grain productivity of sowing chickpeas.
Ключові слова
нут, chickpea, чиста продуктивність фотосинтезу, гербіцид, регулятор росту рослин, мікробний препарат, photosynthesis net productivity, yield, herbicide, plant growth regulator, microbial preparation
Бібліографічний опис
Карпенко В. П., Коробко О. О. Вплив гербіциду і біологічних препаратів на фотосинтетичну продуктивність і врожайність нуту. Вісник Миколаївського національного університету. Миколаїв. 2018. №4(100). С. 48–54.