Формування і функціонування симбіотичної системи горох озимий − Rhizobium leguminosarum biovar viciae за дії біологічно активних речовин

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Бойко, Ярослав Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ
Інструкція
У результаті проведених досліджень встановлено, що за внесення 0,8; 0,9; 1,0 л/га гербіциду МаксіМокс кількість бульбочок на кореневій системі гороху перевищувала контроль I на 19,4; 10,2; 3,8 %, їхня маса − на 7,2; 4,0; 2,2 % відповідно. Проте за внесення 1,1 л/га препарату МаксіМокс простежувалося пригнічення симбіотичного апарату, що виявилось у зменшенні показників кількості й маси бульбочок, порівняно з контролем І, на 9,6 % і 7,3 % відповідно. За внесення 1,0 кг/га препарату РРР Агріфлекс Аміно кількість бульбочок збільшилась на 55,8 %, їхня маса – на 16,8 %, порівняно з контролем І. У разі обробленя насіння мікробним препаратом Оптімайз Пульс (3,28 л/т) кількість бульбочок зросла на 65,3 %, а маса – на 18,6 %, порівняно з контролем І. У дослідних варіантах із внесенням гербіциду МаксіМокс (0,8; 0,9; 1,0 та 1,1 л/га) сумісно з росторегулятором рослин Агріфлекс Аміно (1,0 кг/га) зі сумісною передпосівною інокуляцією насіння мікробним препаратом Оптімайз Пульс (3,28 л/т) спостерігали збільшення кількості бульбочок на 59,3; 54,7; 46,9 та 44,5 %, а їхньої маси − на 18,6; 16,8; 15,0 та 13,1 %, порівняно з контролем І.
Опис
Problem of the influence of biologically active substances on the indicators (quantities and mass of tubers) of the symbiotic system of winter peas was highlighted іn the work. In the course of the research the advantage of the complex application of preparation was determined and positive effect on the formation and functioning of beanrhizobial apparatus, as a result of more effective nitrogen fixation was noted.
Ключові слова
симбіотична система, гербіцид, регулятор росту рослин, мікробний препарат, горох озимий
Бібліографічний опис
Карпенко В. П.. Бойко Я. О. Формування і функціонування симбіотичної системи горох озимий − Rhizobium leguminosarum biovar viciae за дії біологічно активних речовин // “Молодь і поступ біології”: XV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів, присвячена135 річниці від дня народження Я. Парнаса (м. Львів, 9–11 квітня 2019 р.) .Львів,2019. С. 117-118.