Ландшафтно-етнічна взаємодія як методологічна проблема екології

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Кисельов, Юрій Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ред-вид.центр УНУС.-Умань
Інструкція
Одним з відносно нових напрямків екологічного знання є екологія людини, як біологічного виду, яка розглядає різні аспекти взаємин людини як біосоціальної істоти з довкіллям, що її оточує. На нашу думку, виразною особливістю цих взаємин – на противагу стосункам у «неолюдненій» природі – є значне поширення порушень природного стану речей. Крім загальновідомого явища докорінного антропогенного перетворення ландшафтів, ідеться також про невластиві тваринному світові й, навпаки, притаманні антропосфері численні випадки зайняття певною спільнотою чужих для неї ландшафтів (свого роду екологічних ніш).
Опис
Тези доповіді
Ключові слова
Природний ландшафт, етногенез, взаємодія людини і природи, пасіонарії
Бібліографічний опис
Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІV Міжвузівської науково-практичної конференції 16 - 17 жовтня 2014 року. Ред.Непочатенко О.О. Ред-вид.центр УНУС.-Умань,2014.- 90 с.- С.9-13.