Навчання жінок у педагогічних коледжах у Великій Британії у 1840-1960 рр.

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Кравчук, Інна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім "Гельветика"
Інструкція
У статті розглядаємо особливості навчання жінок у педагогічних коледжах від заснування перших педагогічних коледжів у Великій Британії на початку ХІХ століття, у які спочатку приймали лише осіб чоловічої статі, до поступової фемінізації учительської професії. Мета статті – здійснити ретроспективний аналіз освітніх можливостей жінок, які навчалися у педагогічних коледжах у 1840-1960-х роках. Для досягнення поставленої мети було використано комплекс дослідницьких методів – метод історико-ретроспективного аналізу, конкретно-пошуковий метод, метод синтезу та систематизації, наукової інтерпретації отриманих даних. На основі аналізу архівних матеріалів, публікацій у періодичних виданнях, огляду наукової літератури розкрито специфіку навчання жінок у британських педагогічних коледжах, розглянуто роль релігійних організацій у процесі становлення жіночої педагогічної освіти, політку уряду щодо діяльності педагогічних коледжів, прослідковано трансформації у педагогічній освіті Великої Британії у 1840-1960х роках. Встановлено, що на початку ХІХ століття у Великій Британії можливість отримати формальну педагогічну освіту мали лише чоловіки, здебільшого у закладах, заснованих релігійними організаціями. З часом деякі педагогічні коледжі починають приймати жінок, проте освітні стандарти для них були нижчими. З моменту відкриття першого жіночого коледжу у 1842 році формальна педагогічна жіноча освіта розвивається швидкими темпами. З’ясовано, що у педагогічних коледжах навчалися жінки, які у подальшому працювали у початкових школах, для працевлаштування у середніх школах необхідною була університетська освіта. До кінця ХІХ століття відбувся процес фемінізації початкової освіти у Великій Британії. Для уникнення поглиблення цього процесу у 1940-х роках уряд рекомендував педагогічним коледжам, більшість з яких були жіночими, пропонувати спільне навчання. У 1960-х роках реорганізовано освітній процес у коледжах, збільшено тривалість навчання, рекомендовано приєднання педагогічних коледжів до складу університетів.
Опис
Ключові слова
жіноча освіта, педагогічні коледжі, початкова освіта, Велика Британія, фемінізація
Бібліографічний опис
Кравчук І.О. Навчання жінок у педагогічних коледжах у Великій Британії у 1840-1960 роках. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. № 76. Т.2. С.12-16