METHOD DEFINITION CONTENT MOBILE COMPOUNDS OF ZINC, CADMIUM, CHROMIUM, COPPER, NICKEL, LEAD, PHOSPHORUS AND POTASSIUM IN А SOIL IN SOLUTION OF HYDROCHLORIC ACID BY THE METHOD OF ICP-AES

Немає доступних мініатюр
Дата
2014-12-25
Автори
Світовий, Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент)
Інструкція
Спосіб визначення вмісту рухомих сполук цинку, кадмію, хрому, купруму, нікелю, плюмбуму, фосфору та калію в ґрунті, що базується на одержанні екстракту досліджуваних сполук з ґрунту 0,2 н розчином соляної кислоти при співвідношенні ґрунту до розчину кислоти 1:5 по масі, який відрізняється тим, що суспензію перемішують та настоюють за температури 25ºС, а в одержаному екстракті на атомно-емісійному спектрометрі з індуктивно зв'язаною плазмою визначають вміст рухомих сполук цинку, кадмію, хрому, купруму, нікелю та плюмбуму, фосфору та калію.
Опис
A method for determining the content of mobile compounds of zinc, cadmium, chromium, copper, nickel, lead, phosphorus and potassium in the soil based on obtaining an extract of the test compounds from the soil solution of hydrochloric acid at a ratio of soil to acid solution of 1: 5 by weight. The suspension was stirred and soaked at a temperature of 25 ° C, and in the resulting extract on atomic emission spectrometer with inductively bound plasma the content of mobile compounds is determined.
Ключові слова
ґрунт, рухомі сполуки
Бібліографічний опис
Пат. Україна № 95330, МПК G01N 33/24 (2006.01). Спосіб визначення вмісту рухомих сполук цинку, кадмію, хрому, купруму, нікелю, плюмбуму, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою/ Світовий В.М.; заявник і власник УНУС. − u201405636; заявл. 26.05.2014; опублік. 25.12.2014, Бюл. № 24.