МОДЕЛЬ КРЕАТИВНОЇ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ МЕНТАЛІТЕТ В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Мельник, Людмила Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Інструкція
У статті розкрито сутність, наведено основні характеристики та особливості креативної економіки. Наведено модель «креативної людини» в економіці знань. Розглянуто категорію «ментальність», яка найбільше відповідає принципу інтеграції в когнітивні процеси сучасної науки. Визначено системний зв'язок цінностей із ментальним полем особистості і суспільства та виділено групи цінностей, які мають пряме відношення до ментальності. Підкреслюється вагомість креативних здібностей людини у процесі формування економіки знань.
Опис
Стаття у фаховому виданні
Ключові слова
економіка знань, креатив, менталітет, креативна економіка, креативна людина
Бібліографічний опис
19. Мельник Л.Ю. Модель креативної людини та її менталітет в економіці знань / Л.Ю. Мельник // КНЕУ Соціально-трудові відносини:теорія та практика: зб.наук.пр. Київ, 2017. № 1(13). С.242-252.