Оцінка запасів як інструмент управління підприємством

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-05
Автори
Матрос, Олена Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавець "Сочінський М.М."
Інструкція
На сьогодні все більшої вагомості набуває проблема списання виробничих запасів при їх вибутті. Саме правильно обраний метод списання виробничих запасів є запорукою майбутніх економічних вигод у вигляді отримання чистого прибутку. Обраний метод (методи) списання виробничих запасів в обов’язковому порядку регламентуються в положенні про облікову політику підприємства, яке затверджується наказом керівника. Тому саме на початковому етапі формування і становлення бухгалтерського обліку на підприємстві важливо зробити певні економічні прорахунки з метою правильного вибору методів зазначених в ПСбО 9 «Запаси». Зважаючи на зазначене вище, обрана тема дослідження є актуальною і потребує подальшого її вивчення.
Опис
Тези
Ключові слова
запаси, методи оцінки, облік, виробничі запаси, ФІФО, виробнича собівартість
Бібліографічний опис
Матрос О.М. Оцінка запасів як інструмент управління підприємством // М-ли XI Міжнар. конф. "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин , 25-26 травня 2017р. - Уманью - Видавець Сочінський, 2017. - С. 71-72.