Землеробство

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-11-25
Автори
В.О. Єщенко
П.Г. Копитко
О.Б. Карнаух
Ю.І. Накльока
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Видавець «Сочінський М.М.»
Інструкція
Землеробство можна розглядати окремо як сільськогосподарську галузь, і як науку, що вивчає загальні прийоми вирощування сільськогосподарських культур, розробляє заходи раціонального використання землі та захисту її від ерозії. Землеробство як наука вивчає шляхи забезпечення оптимального ро- звитку вирощуваних рослин за допомогою найкращого розміщення культур в сівозміні, раціонального обробітку ґрунту та ефективного захисту від бур’янів. Землеробство як наука базується на ґрунтознавстві, мікробіології і тісно пов’язане з агрофізикою, агрохімією, меліорацією та іншими науками, а на основі землеробства розвиваються всі науки, що займаються вивченням спе- цифічних особливостей агротехніки окремих культур – рослинництво, кормо- виробництво і луківництво, овочівництво і баштанництво, плодівництво та ін. Для фахівців ОР «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» у вищих на- вчальних закладах ІІ – IV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки Украї- ни.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Землеробство: підручник В.О. Єщенко, П.Г. Копитко, О.Б. Карнаух, Ю.І. Накльока; За ред. В.О. Єщенка. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2022. – 420 с.