ІСТОРІЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В ПОСТРАДЯНСЬКІ ЧАСИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-04-15
Автори
Удовенко, Ірина Олександрівна
Мельник, Маргарита Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавець «Сочінський М. М.», 2021.
Інструкція
Опис
Ключові слова
земельна реформа, мораторій на продаж землі, власність на землю
Бібліографічний опис
Удовенко І.О., Мельник М.В. Історія землеустрою в пострадянські часи. Використання традиційних і сучасних технологій у геодезії, картографії, землеустрої та кадастрі. Збірник тез Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Умань, 14 квітня 2021 року. / Під ред0 с.. д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2020. 6