Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-04
Автори
Каричковська, Світлана Петрівна
Чучмій, Ірина Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ТОВ «Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
У статті розкрито актуальність проблеми професійної підготовки в умовах реформування системи вищої освіти. Одним із актуальних завдань сучасної освіти і науки визначено вивчення іноземної мови На основі теоретичного аналізу науково-педагогічної літератури розглянуто проблему іншомовної професійної підготовки студентів немовних вищих навчальних закладів. Акцентовано увагу на методиці професійно-орієнтованого навчання іноземної мови: мета, особливості, методичні принципи тощо. Зроблено висновки щодо кінцевої мети навчання іноземної мови у немовному вищому навчальному закладі.
Опис
Ключові слова
вищий навчальний заклад, майбутній фахівець, професійна підготовка, іноземна мова
Бібліографічний опис
Каричковська С. П. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі [Текст] / С. П. Каричковська, І. І. Чучмій // Молодий вчений. — 2017. — №4. - С. 365 - 368.