Ставлення сільського населення до ринку земель в Україні (Соціологічний моніторинг)

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Шатохін, Анатолій Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Видавець "Сочинський М.М."
Інструкція
В статті викладені результати соціологічного моніторингу 2011-2016 рр. ставлення сільського населення в України до купівлі-прподажу сільськогосподарських земель. на селі формується соціальне середовище, що сприяє розвитку ринкових відносин. Хоч і повільно, але змінюється ставлення до земельної власності як визначального фактору формування почуття господаря на землі.
Опис
Стаття у збірнику
Ключові слова
земельна реформа, соціальний захист, сільський соціум, соціальні зміни, соціальне самопочуття.
Бібліографічний опис
Шатохін А.М. Ставлення сільского населення до ринку земель в Україні (Ссоціологічний моніторинг) / А.М. Шатохін // Філософія саду і садівництва в світовій культурі:джерела та новітні інтерпретації: зб.наук.статей за мррренатеріалами міжнародних науково-практичних конференцій / М-во освіти і науки України, Уманський НУС та ін. - Умань:Видавець "Сочинський М.М.", 2017. - С.20-24