Впровадження конкурентоспроможних інноваційних засобів у сільськогосподарське виробництво

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Транченко, Людмила Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавництво Національного університету «Острозька академія»
Інструкція
У статті розкрито, що у процесі ресурсокористування та ресурсозбереження у сільськогосподарських підприємствах важливу роль відіграє впровадження новітніх конкурентоспроможних технологій та досягнень науково-технічного прогресу. Доведено, що інновації є засобом підвищення ефективності виробництва продукції, а також засобом адаптації підприємства до змін соціального, економічного, екологічного середовища. Обгрунтовано, що інноваційний процес у сільськогосподарському виробництві – це постійний, безперервний процес перетворення окремих технічних, технологічних, агрохімічних, біологічних та організаційно-економічних ідей і наукових варіантів вирішення певного практичного завдання з метою переходу аграрних галузей та підприємств на якісно новий рівень виробничого процесу. Запропоновано основні шляхи ефективності, стабілізації та подальшого розвитку ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств який залежить від здатності управлінських структур, наукових установ і агроформувань впроваджувати інновації, зберігати свій кадровий потенціал, застосовувати ефективні важелі мотивації, стимулювання й ефективності реалізації ресурсного потенціалу в цілому.
Опис
Ключові слова
інновації, інноваційна діяльність, інноваційні технології, сільське господарство, конкуренція, державне регулювання, економічний розвиток
Бібліографічний опис
Транченко Л. В. Впровадження конкурентоспроможних інноваційних засобів у сільськогосподарське виробництво / Л. В. Транченко, О.М. Транченко // Наукові записки. Серія «Економіка» зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 25. – С. 60–65.