Посилення регулюючих властивостей податків в аграрній сфері

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Бечко, Валентин Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Електронний науковий журнал: Приазовський економічний вісник
Інструкція
У статті досліджено проблеми стимулювання вітчизняного аграрного виробництва в Україні, а також запропоновані напрями його вдосконалення. Авторами запропоновано для залучення інвестицій у сільське господарство запровадити податкові пільги для підприємств інших галузей, що інвестують у сільське господарство; диверсифікувати податкові пільги за розміром та тривалістю пільгового періоду; розширити коло аграріїв, яким дозволено застосування підвищувальних амортизаційних коефіцієнтів; застосовувати інвестиційні податкові пільги з єдиного податку; застосувати швидку амортизацію для інвестицій в інновації, природоохоронні та енергозберігаючі технології в сільському господарстві. З метою посилення екологічної складової аграрного оподаткування запропоновано застосовувати додаткову швидку амортизацію, податкові вирахування, зменшення податкової бази на розмір коштів, інвестованих у виробництво.
Опис
Стаття у фаховому виданні
Ключові слова
податкове регулювання, податок на додану вартість, податкові пільги, єдиний податок для агробізнесу, Податковий кодекс України, налоговое регулирование, налог на добавленную стоимость, налоговые льготы, единый налог для агробизнеса, Налоговый кодекс Украины, tax regulation, value added tax, tax privileges, single tax for agribusiness, Tax Code of Ukraine
Бібліографічний опис
Бечко В.П, Бечко П.К., Боровик П.М. Посилення регулюючих властивостей податків в аграрній сфері / Електронний науковий журнал: Приазовський економічний вісник – 2018 - № 5 (05). – С. 272-278