ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Харенко, Андрій Олександрович
Бурляй, Аліна Павлівна
Лементовська, Валентина Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вінниця : ВНАУ
Інструкція
В статті визначено місце Черкаської області в цукробуряковому виробництві України. Розглянуто в динаміці посівні площі, урожайність і валові збори культури в сільськогосподарських підприємствах регіону та фактори під впливом яких вони коливалися. Встановлено розміщення бурякосіючих господарств та переробних підприємств на території Черкащини і чинники, що його зумовили. Проаналізовано економічну ефективність цукробурякового виробництва в регіоні та вплив концентрації на її показники. Визначено провідні підприємства галузі на території області та розглянуто паказники їх діяльності. Досліджено канали реалізації продукції та їх вплив на рівень ціни. Запропоновано напрями, що здатні позитивно вплинути на ефективний розвиток галузі в регіоні: формування достатнього технічного та організаційного рівня виробництва, розширення мережі переробних підприємств, покращення інформаційно-консультаційного забезпечення товаровиробників.
Опис
Ключові слова
цукрові буряки, сільськогосподарські підприємства, виробництво, збут
Бібліографічний опис
Харенко А.О. Виробничо-збутова діяльність сільськогосподарських підприємств щодо цукрових буряків / А. О. Харенко, А.П. Бурляй, В.А. Лементовська : зб. наук. праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Економічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2013. – Вип. 4 (81). – С. 286 – 295