Спосіб визначення вмісту хлорид натрію в комбікормах

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-01-25
Автори
ГосподаренкоГригорій Миколайович, Любич Віталій Володимирович, Возіян Валерія Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601
Інструкція
Спосіб визначення вмісту хлориду натрію в комбікормах полягає в тому, що до подрібненої наважки комбікорму додають 1 % розчин алюмокалієвого галуну у співвідношенні 1:25, потім розчин збовтують впродовж 10 хв, після чого за допомогою хлоридного електрода визначають вміст іонів СІ- .
Опис
Ключові слова
вмст, хлорид натрію, комбікорма
Бібліографічний опис
3. Пат. 113336 Україна, МПК G01N 27/00. Спосіб визначення вмісту хлорид натрію в комбікормах // Господаренко Г. М., Любич В. В., Возіян В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2016 07391; заявл. 07.07.2016; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2.