ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Рибчак, Віталій Іванович
Черничко, Тетяна Володимирівна
Черничко, Станіслав Федорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
У статті окреслено особливості логістичних підходів до збутової діяльності підприємства з позиції організації потових процесів. Використання потокової організації збутової діяльності підприємства ґрунтується на формуванні логістичного ланцюгу та єдиної інтеґрованої системи потоків – сукупності поєднаних за певною ознакою об’єктів, що рухається в просторі та часі та адаптовані до кількісних та якісних перетворень відповідно до дії на них суб’єкта управління логістичною системою. Обґрунтовано принципи та критерії оцінювання інноваційності потокової організації збутової діяльності підприємства.
Опис
Ключові слова
Ключові слова: збут, збутова діяльність, підприємство, товарні потоки, збутова логістика.
Бібліографічний опис
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2021. Вип. 99. Ч. 2 : Економічні науки. 374 с. С.143-150