УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань : Видавець «Сочінський М.М.». – 2017.
Інструкція
Метод амортизації (прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий) суб’єктом підприємницької діяльності обирається самостійно для відповідної групи об’єктів основних засобів, та зазначається в Наказі про облікову політику. Суми нарахованої амортизації відносять на відповідні об’єкти витрат (виробництво, загальновиробничі та адміністративні витрати, витрати на збут, витрати діяльності). При одночасному використанні об’єкта для різних цілей, нараховану амортизацію відносять на витрати за одним із варіантів: - відображають всю суму нарахованої амортизації в тих витратах, де об’єкт використовується більшою мірою; - розподіляють суми амортизації на частини, що припадають на цілі використання об’єкта основних засобів (база розподілу визначається самостійно)
Опис
Ключові слова
методи нарахування амортизації, строк корисного використання, балансова вартість, ліквідаційна вартість, удосконалення документального забезпечення
Бібліографічний опис
Оляднічук Н.В. Удосконалення обліку амортизації основних засобів // Розвиток підприємницької діяльності в контексті інтеграції України в світове господарство та інформатизації основних напрямів поступу: Колективна наукова монографія / За наук. ред. к.е.н., доц. Н.О. Лисенко – Умань : Видавець «Сочінський М.М.». – 2017. – С. 207-209.