Із філологічних спостережень над функціонуванням ад’єктивів термічної семантики на лексико-фразеологічному рівні

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Бечко, Яна Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
К.: ВПЦ «Київський університет»
Інструкція
У статті на матеріалі прикметників термічного значення розглядається питання про зв'язки між семантикою слова як одиниці лексичної системи й ідіоматичною семантикою слова як складника фразеологізму. Автори виділяють властивості ад'єктивної семантики, релевантні у плані фразеотворення.
Опис
В статье на материале прилагательных с термическим значением рассматривается вопрос о связях между семантикой слова как единицей лексической системы и идиоматической семантикой слова как компонента фразеологизма. Авторы выделяют релевантные в этом плане свойства адъективной семантики. The authors discuss, with reference to adjectives denoting high temperature, the question of relationships between meaning of word as lexical level entity, on one hand, and, idiomatic meaning of word as phraseological unit component, on the other. The properties of adjectival semantics relevant in this respect are brought to light.
Ключові слова
фразеологія, лексика, семантика, мотивація, прикметник, семантема, ідіоматичне значення, фразеология, лексика, семантика, мотивация, прилагательное, семантема, идиоматическое значение, phraseology, lexics, semantics, motivation, adjectives, semanteme, idiomatic meaning
Бібліографічний опис
Бечко Я.В. Із філологічних спостережень над функціонуванням ад’єктивів термічної семантики на лексико-фразеологічному рівні / Я.В. Бечко // Studia Linguistica : збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 5. – Ч. 1. – С. 51-58.