Вплив довготривалого застосування різних систем та норм удобрення зерно–бурякової сівозміни на заселеність ґрунту дощовими черв’яками

Немає доступних мініатюр
Дата
1999
Автори
Світовий, Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ПП "Норма"
Інструкція
When cultivating field crops on podzolized black soil without fertilizing the population of earthworms, on an area of one hectare, they can number up to 304 thousand pieces with a mass of 280 kg. Fertilizer application: Manure 13.5 t + N67P101K54 for organo-mineral and Manure 18 t of organic fertilizer systems contributed to an increase in earthworm populations by 47% and 65%, respectively, and 34% and 101%, respectively. Rainworm populations can be reduced by 12% in number and 24% by weight using only the mineral fertilizer system.
Опис
При вирощуванні польових культур на чорноземі опідзоленому без внесення добрив популяції дощових черв'яків, на площі один гектар, можуть налічувати до 304 тис. штук з масою 280 кг. Застосування добрив: Гній 13,5 т + N67P101K54 за органо–мінеральної і Гній 18 т органічної систем удобрення сприяло збільшенню популяцій дощових черв'яків по масі відповідно на 47% і 65%, а по кількісті на 34% і 101%. Популяції дощових черв'яків можуть зменшуватись за кількістю на 12% за кількістю і на 24% за масою при використанні тільки мінеральної системи удобрення.
Ключові слова
система удобрення, дощові ЧЕРВ'ЯКи, earthworms, fertilization
Бібліографічний опис
Світовий В.М. Вплив довготривалого застосування різних систем та норм удобрення зерно–бурякової сівозміни на заселеність ґрунту дощовими черв’яками /В.М. Світовий // Збірник наукових праць УСГА. – Умань: УСГА. – 1999. – С. 162–165.