Облік і аналіз фінансових результатів: методика та організація

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Ратушна, Ольга Павлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВПЦ "Візаві"
Інструкція
Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій з удосконалення методики та організації обліку та аналізу фінансових результатів. На підставі розглянутих підходів до визначення суті та змісту фінансових результатів, уточнено трактування понять “фінансові результати” і “прибуток”. Всезростаюча потреба у інформації про результати діяльності визначила необхідність формування моделі інформаційного забезпечення системи управління даними про фінансові результати, структурними елементами якої є облік і аналіз. З цією метою запропоновано напрями удосконалення обліку фінансових результатів. Розроблено форми внутрішньої звітності підприємства про результати діяльності: Звіт про виробничі витрати, Звіт про доходи і витрати діяльності, Звіт про фінансові результати. Для формування звіту про фінансові результати відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності розроблено Звіт про сукупний прибуток (збиток). Доповнено функції економічного аналізу функціями прийняття рішень та моніторингу, що характеризують нові вимоги до проведення аналітичного дослідження, та запропоновано комплексний підхід до аналізу фінансових результатів. Визначено класифікаційну групу факторів за ступенем впливу на фінансові результати. Проведено факторний аналіз прибутку (збитку) індексним методом (формуючі фактори) та методом ланцюгових підстановок за запропонованою мультиплікативною моделлю (додаткові фактори). Для характеристики сукупного прибутку (збитку) запропоновано розраховувати коефіцієнти сукупної рентабельності активів і коефіцієнт зміни розміру власного капіталу.
Опис
Ключові слова
фінансові результати, прибуток, збиток, сукупний прибуток, облік, аналіз
Бібліографічний опис
Облік і аналіз фінансових результатів: методика та організація : автореф. дис. канд. екон. наук 08.00.09 / Ратушна О.П. ; НАСОА. - К., 2013. - 22 с.