Система удобрення і фізико-хімічні та агрофізичні властивості чорнозему опідзоленого

Немає доступних мініатюр
Дата
2000
Автори
Карасюк, Іван Маркіянович
Розборська (Чорна), Лариса Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманське видавничо-поліграфічне підприємство
Інструкція
Наведені дані про зміни фізико-хімічних і агрофізичних властивостей грунту в результаті довготривалого застосування різних систем удобрення в зерно-буряковій сівозміні. Встановлено перевагу органо-мінеральної системи над іншими системами удобрення в зростанні ефективної родючості чорнозему опідзоленого.
Опис
Ключові слова
чорнозем, грунт, фізико-хімічні властивості, агрофізичні властивості, системи удобрення
Бібліографічний опис
Карасюк І.М. Система удобрення і фізико-хімічні та агрофізичні властивості чорнозему опідзоленого / І.М.Карасюк, Л.В.Чорна // Збірник наукових праць, присвячений 100-річчю з дня народження С.С.Рубіна. - Умань:УСГА, 2000.- С. 83-89