Місце фермерських господарств у сільськогосподарському виробництві в умовах євроінтеграційних процесів

Немає доступних мініатюр
Дата
2010
Автори
Тимчук, Світлана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
Фермерство є провідною формою аграрного підприємництва, яке в Україні досі не стало переважаючою організаційною формою агровиробництва, оскільки для цього необхідним є тривалий процес становлення. В умовах інтеграції та постійного погіршення економічної ситуації суспільна думка про те, що фермерське господарство згодом стане домінантною формою господарювання у виробництві сільськогосподарської продукції, поступово зникає. З чим погоджуються навіть прибічники фермерського руху. Євроінтеграція стратегічно вигідна Україні як державі із значним експортним потенціалом у сільському господарстві. Лібералізація режиму доступу вітчизняних експортерів до зовнішніх ринків є чинником прискорення структурних реформ в аграрному секторі, що сприяє зростанню конкурентоспроможності національних виробників і фермерів у тому числі.
Опис
Одним із можливих напрямів підтримання фермерів та інших сільськогосподарських виробників в процесі адаптації до умов СОТ може бути зменшення залежності від субсидій. Необхідно будувати елеватори в портах, або підтримувати агроекономічні наукові розробки. Відмовившись від заходів "жовтого кошика", можна буде претендувати на членство у Кернській групі, що дозволить у майбутньому більш успішно лобіювати зниження бар'єрів для експорту своєї сільськогосподарської продукції в розвинені країни. Останнє матиме більш стимулюючий вплив на розвиток сільського господарства, ніж субсидування з боку уряду. Для адаптації фермерських господарств до відповідності з вимогами СОТ необхідно здійснити ряд заходів: сприяти організації спільних наукових проектів та грантів тимчасових творчих колективів з метою розробки науково-обґрунтованих, сучасних технологічних рішень, забезпечити виробництво та переробку конкурентоспроможної продукції сільськогосподарського виробництва. Необхідно визначити перспективні напрями наукових досліджень, спрямовані на вирішення актуальних проблем економічного розвитку фермерських господарств та розробку державної програми механізму мотивації впровадження наукових досягнень у виробництво.
Ключові слова
фермерське господарство, інтеграція, сільське господарство, виробництво, валова продукція
Бібліографічний опис
Тимчук С.В. Місце фермерських господарств у сільськогосподарському виробництві в умовах євроінтеграційних процесів / С.В.Тимчук // Збірник наукових праць молодих вчених «Наука молода». – Тернопіль. – 2010.– №13.- С. 199-203