ПОЛІМЕТАБОЛІЧНА ПАТОЛОГІЯ У МОЛОДНЯКУ НА ВІДГОДІВЛІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2009
Автори
Левченко, Володимир Іванович
Дубін, Олександр Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Білоцерківський державний аграрний університет
Інструкція
У молодняку за тривалої жомо-концентратної відгодівлі діагностували остео- і гепатодистрофію, А-, D- та В (-гіпо¬вітамінози, паракератоз і гіпокупроз. У більшості тварин симптоми хвороб поєднувалися. Діагноз на А-гіповітаміноз, паракератоз і гіпокупроз підтверджувався результатами біохімічного дослідження сироватки крові, D-гіповітаміноз -визначенням умісту 25 ОНD3, остеодистрофія - за рівнем кальцію й фосфору, кортико-церебральний некроз - резуль¬татами гістологічного дослідження кори головного мозку та довгастого мозку і мозочка. Поліметаболічна патологія у частини молодняку розвивається за патології печінки і нирок.
Опис
Стаття
Ключові слова
поліметаболічна патологія, патологія печінки, патологія нирок, остеодистрофія, паракератоз, гіпокупроз, гіпокальціємія, гіпофосфатемія
Бібліографічний опис
Левченко В.І., Дубін О.М. Поліметаболічна патологія у молодняку на відгодівлі // Наук. вісник ветеринарної медицини – Вип. 2 (68). – Біла Церква, 2009. – С. 37–43.