Бенчмаркінг як інструмент управління ефективністю підприємства в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Макушок, Ольга Василівна
Панкратова, Леся Анатоліївна
Бобко, Валентин Валентинович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім "Гельветика"
Інструкція
У статті висвітлено та оцінено стан наукової проблематики й дискусійних питань, що пов’язані з розвитком, організацією та плануванням бенчмаркінгу в кризових умовах України. Досліджено зміс- тову характеристику бенчмаркінгу та проведено аналіз динаміки практичного застосування теорії бенчмаркінгу на початку її виникнення. Висвітлено переваги застосування бенчмаркінгу як інструмен- ту управління ефективністю підприємства. Розглянуто та проаналізовано ефективність застосу- вання процесу бенчмаркінгу як альтернативи повноцінному маркетинговому дослідженню. У процесі дослідження визначено основні особливості провадження бенчмаркінгу на підприємствах. Досліджено безумовний вплив бенчмаркінгу на підвищення загальної ефективності діяльності підприємств. Наго- лошено на необхідності використання підприємствами бенчмаркінгу як ефективної бізнес-технології в умовах сьогодення.
Опис
Ключові слова
бенчмаркінг, інструмент управління ефективністю, маркетинг-мікс, конкуренція, ре-інжиніринг
Бібліографічний опис
Панкратова Л.А., Макушок О.В., Бобко В.В. Бенчмаркінг як інструмент управління ефективністю підприємства в Україні // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. №3 (26), 2020 р., С.87-91