Обґрунтування доцільності застосування продуктів вермикультури при вирощуванні лікарських рослин.

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Василенко, Ольга Володимирівна
Пушкарьова, Тетяна Миколаївна
Суханова, Ірина Прохорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство
Інструкція
В тезах наведено дані з вивчення агроекологічного стану субстрату для вермикультури та ефективності отриманого біогумусу щодо покращання врожайності м’яти перцевої при вирощуванні її в умовах Правобережного Лісостепу України. Дослідженнями встановлено, що у субстраті для вирощування штучних популяцій червоного гнойового черв’яка спостерігається висока концентрація елементів живлення, які зумовлюють удобрювальні властивості отриманого біогумусу. Чим вища щільність популяції, тим кращий його агроекологічний стан. Обприскування вегетуючих рослин м’яти перцевої розчином біогумусу та локальне передпосадкове його внесення позитивно впливає на інтенсивність наростання надземної маси, а відповідно, і на врожайність.
Опис
Стаття у фаховому виданні
Ключові слова
Біогумус, лікарські рослини, локальне внесення, підживлення
Бібліографічний опис
Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві. Збірник наукових праць Уманського національ-ного університету садівництва. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2011.- 468 с., С.125-128.Фахове видання.