РЕАЛІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Пономаренко О.В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Scientific Publishing Center ―Sci-conf.com.ua‖
Інструкція
Сучасні умови розвитку громадянського суспільства в України формують базові потреби у ефективній міжособистісній взаємодії, яка не обмежується національними мовленнєвими рамками. Як показує досвід демократичних держав, високо обізнане громадянське суспільство здатне транслювати значний потенціал демократії участі, взаємодії громадян та муніципалітетів різних рівнів, створює резерв кваліфікованих державних управлінців та менеджерів тощо. Інформаційні потоки, які об’єднують вказані сфери та переплітаються з міжнародними практиками державотворення, характеризуються на сьогодні багатомовністю, що обумовлює актуальність питання формування іншомовної компетенції у громадян.
Опис
Проаналізовано та визначено основну роль іншомовної комунікативної компетенції у формуванні сучасного суспільства. Проаналізувано напрямок та проблематику інтеграції іншомовної компетенції в сучасне громадянське суспільство, доведено її фундаментальність задля успішного державного розвитку.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пономаренко О.В. РЕАЛІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО. / Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. SPC ―Sci-conf.com.ua‖. Kharkiv, Ukraine. 2021. Pp. 992-997