Управління матеріально-технічним забезпеченням в аграрному секторі

Немає доступних мініатюр
Дата
2023
Автори
Чернега Інна Іванівна
Панахно Роман Валерійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавнича група "Наукові перспективи"
Інструкція
В сучасних надзвичайно динамічних умовах жорсткої конкуренції успішне функціонування і розвиток підприємств суттєво залежить від якості, швидкості, надійності, ефективності їх матеріально-технічного забезпечення. Зміни в ринковій економіці призвели до перетворення матеріально-технічного забезпечення у децентралізовану саморегулятивну систему, що спирається на попит, пропозицію, ціну, конкуренцію. Характер цих змін, що виникли при формулюванні задач управління матеріально-технічного забезпечення, обумовлює необхідність застосування нових підходів до їх вирішення. Тому особливої уваги потребує розв’язання проблеми управління матеріально-технічним забезпеченням в аграрному секторі. Важливою складовою пошуку ефективних рішень у галузі матеріально-технічного забезпечення є прийняття раціональних логістичних рішень.
Опис
Від рівня матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств залежить рівень відповідальності субʼєктів господарювання за результативність розвитку своєї діяльності. Підвищення рівня техніко-технологічного оснащення, використання високопродуктивних засобів в сільськогосподарському виробництві забезпечить технологічний рівень виробництва, підвищення ефективності діяльності підприємств та їх стійкий розвиток в умовах ринку.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Чернега І.І., Панахно Р.В. Управління матеріально-технічним забезпеченням в аграрному секторі // «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал. 2023. № 11(25) 2023. С. 447-458