ЮРИДИЧНА МОВА ЯК СОЦІАЛЬНО ТА ІСТОРИЧНО СФОРМОВАНА СУКУПНІСТЬ МОВНИХ ЗАСОБІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-04-05
Автори
Машковська, Людмила Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань : Видавець «Сочінський М. М. »
Інструкція
Мова права – це цілісна комунікативно-галузева підсистема літературної мови з певним набором характерних лінгвостилістичних і структурно-жанрових ознак, зумовлених специфікою правової сфери та комунікативно-професійними потребами в ній. Як надзвичайно важлива й соціально значуща сфера мовної комунікації, що забезпечує нормативноправове регулювання діяльності суспільства, мова права все більше привертає увагу вчених і практиків із різних галузей знань.
Опис
Ключові слова
юридична мова, мова права, українська юридична термінологія
Бібліографічний опис
Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір : матеріали ІІІ Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Умань, 05 квітня 2021 р. Умань : Видавець «Сочінський М. М. », 2021. 109 с.