Геоінформаційні аспекти геоекономічної та гео-політичної регіоналізації України.

Немає доступних мініатюр
Дата
2005
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вид-во ДНУ ім.О.Гончара
Інструкція
Наскільки об'єктивними є ті просторові одиниці, які використовуються в географічних базах даних? Останні політичні події в Україні змушують переосмислити традиційні підходи до виділення суспільно-географічних регіонів. Дана стаття є спробою оцінки цих подій з позицій геополітики - поки ще молодого напрямку вітчизняної суспільної географії. З погляду автора, результати останніх президентських виборів - прямий прояв законів геополітики. Урахування цих, а також осмислених раніше законів об'єктивного формування регіонів, дуже важливе у геоінформатиці. Об'єктивне "гальмування" адміністративно-територіальної реформи сьогодні багато в чому викликане нерозумінням складних геополітичних процесів, що проходять у географічному просторі.
Опис
Фахове видання
Ключові слова
Геополітика, регіоналістика, адміністративно-територіальний устрій, обєктивні механізми формування регіонів
Бібліографічний опис
Вісник Дніпропетров-ського національного університету. Серія геологія, географія. Випуск 9. 2005 - С.115-123.