УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЄКТАМИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Рибчак, Віталій Іванович
Петренко, Наталія Олександрівна
Жученко, Олександр Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"
Інструкція
У статті проведено дослідження ключових аспектів побудови та реалізації системи управління логістичними проектами на підприємстві. Зазначено, що наразі питання управління проектами є особливо актуальними, оскільки по- казали на практиці високу ефективність у вирішенні складних завдань у різних сферах економічної діяльності. Указано, що методологія проектного управління знайшла застосування в багатьох сферах: будівництво, інвестиційної діяльності, IT-сфері, логістиці, тощо. Зауважено на тому, що сучасний функціонал логістики перейшов від операційної системи до координуючої та управлінської. При цьому завдання координації та інтеграції наразі вирішуються завдяки цифровій трансформації. Указано, що управління проектами як концептуальний, методологічний і практичний прийом може зба- гатити інструментарій логістики. Поєднання логістичної діяльності та проектного управління дає змогу розширити сфери їх взаємодії, що може привести як до підвищення ефективності прийнятих рішень, так і збагатити систему управління проектами крос-функціональними рішеннями та інноваційними методами оптимізації ресурсів. Зазначено, що реалізація логістичних проєктів потребує такої організації системи менеджменту й створення, відповідної їй, форми управлінської діяльності при якій проектне управління стане елементом формування та підтримки конкурентних переваг на основі логістики як економічно-ефективної та заощадливої методики управління підприємством. Визначено фактори, що пере- шкоджають формуванню та реалізації логістичних проектів. Виокремлено напрямки з якими пов’язані проблеми проек- тного управління. Проаналізовано принципи логістичного проектування відповідно до термінів та напрямків управління логістичними проектами. Розроблено схему реалізації процесу управління проектами та проведено її детальний аналіз. Визначено структурні елементи реалізації процесів управління логістичними проектами. Резюмовано, що формування системи управління логістичними проєктами обумовлюється структурою логістичної системи і ґрунтується на концептуальних засадах проектного управління. Правильно побудована та реалізована система управління логістичними проєктами забезпечить підприємству підтримку його конкурентних переваг у довгостроковій перспективу та сприятиме подальшому розвитку.
Опис
Ключові слова
Управління, логістика, проєкт, підприємство, економіка.
Бібліографічний опис
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2021. №5. Ст.29-36 https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-5-7208