Від елементарної геоін-формаційної системи до створення відкритої регіональної географіч-ної бази даних.

Немає доступних мініатюр
Дата
2004
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Голубкіна, Ольга Марксівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: Обрій
Інструкція
В даній публікації робиться спроба обґрунтувати необхідність розробки і окреслити головні риси відкритої регіональної географічної бази даних, на основі застосування елементарних ГІС. Елементарна ГІС - це така система, яка лише частково використовує функції традиційних геоінформаційних систем. Головна ж перевага ГІС порівняно з паперовими картами в пропонованій елементарній ГІС зберігається, а саме, можливість оперативного доступу і візуалізації просторово прив’язаної інформації.
Опис
Матеріали Зїзду Географічного товариства України
Ключові слова
геоінформаційна система, елементарна ГІС, відкрита регіональна географічна база даних
Бібліографічний опис
Україна: географічні проблеми сталого роз-витку. Т.ІV. Київ: Обрій,2004.- С.165-167.