Фінансова безпека підприємства в контексті бухгалтерського обліку

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-12
Автори
Матрос, Олена Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Бондаренко М.О.
Інструкція
В умовах нестабільного розвитку національної економіки, безперервних дестабілізуючих інфляційних процесів, валютних коливань, результатів недобросовісної конкуренції підприємства різних форм власності постійно зазнають негативних впливів, що сприяють їх регресивному розвитку, зниженню прибутку, банкрутству. Тому, постає гостра необхідність у створенні відповідної інформаційно-аналітичної бази, яка вчасно попередить та максимально забезпечить певний бар‘єр до таких впливів, запобігання їх дії на господарську діяльність суб‘єкта господарювання. Інформаційно-аналітичною підсистемою управління фінансовою безпекою підприємства виступає сукупність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Опис
Ключові слова
облік, фінансова безпека, банкрутство, валютні коливання, конкуренція, фінансова звітність
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 грудня 2015 року м. Одеса. – Одесса: Бондаренко М.О.,, 2015. – С. 218-221.