АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВНУТРІШНЬОГРУНТОВОГО ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ У САДІВНИЦТВІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Кутковецька Тетяна Олександрівна
Шевчук Віталій Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського
Інструкція
В даній статті розглянуті різні технічні засоби для внесення добрив у садівництві, тому що ефективне виробництво продукції садівництва можливе лише за умови впровадження інтенсивних технологій, які передбачають використання високопродуктивних машин та дотримання всіх агротехнічних вимог виконання основних технологічних операцій. Серед таких операцій є внесення добрив, якісне виконання якої дозволяє підвищити врожайність плодових культур у декілька разів. В роботі наведено різноманітні конструкторські рішення машин та агрегатів саме для внутрішньогрунтового внесення добрив у садівництві. Визначено, що не дивлячись на велику кількість машин для виконання такого роду робіт і наявності різних способів внесення, частина пристроїв не отримали широкого розповсюдження. Причиною цьому служить ряд істотних недоліків, властивих кожному з них. Для пристроїв, що суміщають внесення добрив з обробітком ґрунту, недоліком є пошкодження кореневої системи рослин; у крокуючих і ротаційних пристроїв – це складність конструкції; у позиційних – мала продуктивність; у пристроїв з гідроімпульсним внесенням рідини – високий, руйнуючий машину тиск і проблема його забезпечення. В результаті проведеного аналізу встановлено, що одним із перспективних способів внутрішньогрунтового внесення добрив у садівництві є використання електрогідравлічного ефекту для створення гідроімпульсних струменів. Електрогідравлічний ефект полягає у підвищенні тиску рідини електричним розрядом. Застосування електрогідравлічного ефекту на сьогодні досить поширене, проте у даному випадку актуальними є пристрої, що забезпечують гідроімпульсні струмені з високою концентрацією енергії. Даний спосіб внесення відповідає всім агротехнічним вимогам і має явні переваги щодо можливостей дистанційного регулювання глибини і дози внесення розчинів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кутковецька Т.О., Шевчук В.В., Аналіз технічних засобів механізації процесу внутрішньогрунтового внесення добрив у садівництві. Вчені записки Таврійського нац. унів. ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2019. Том 30 (69). Ч. 2. № 5. С. 146–150.