Поживний режим ґрунту під посівами гороху, пшениці озимої та буряків цукрових за різних способів основного обробітку

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Костогриз, Петро Васильович
Крижанівський, Віталій Григорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харків
Інструкція
Рослини забезпечуються мінеральними поживними речовинами переважно з грунту, тому ступінь цього забезпечення залежить від поживного режиму грунту протягом вегетаційного періоду. Важливими заходами запобігання непродуктивним втратам поживних речовин з грунту є захист його від ерозії і боротьба з бур’янами, які забирають з нього значну кількість елементів живлення. Поживний режим грунту під посівами гороху, пшениці озимої та буряка цукрового визначавсь нами на чорноземі опідзоленому дослідного поля кафедри загального землеробства Уманського НУС у стаціонарному польовому досліді за різних заходів основного обробітку в п’ятипільній сівозміні з таким чергуванням культур: горох, пшениця озима, буряк цукровий, ячмінь ярий, кукурудза на зерно.
Опис
Ключові слова
горох, озима пшениця, буряк цукровий, обробіток
Бібліографічний опис
12. Костогриз П. В. Поживний режим ґрунту під посівами гороху, пшениці озимої та буряків цукрових за різних способів основного обробітку / П. В. Костогриз, В. Г. Крижанівський // Агрохімія і ґрунтознавство (Спец. випуск до ІХ з’їзду УТГА): Міжвідомч. темат. наук. зб. – Харків, 2014. – Кн. 2. – Харків, 2014. – С. 268–270.