ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРЕДИТНОГО РИНКУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-06
Автори
Бечко, Валентин Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
У статі сформовано та представлено авторський підхід щодо інноваційного розвитку кредитного ринку. Кредитні відносини за ринкових умов реалізуються на кредитному ринку стан якого не завжди відповідає економічним потребам, доступністю кредиту потенційним позичальникам. Внаслідок цього, виникає потреба у формуванні конкурентного пропорційного кредитного ринку залучення якого сприятиме вирішенню національних економічних задач. За сучасних умов при функціонуванні кредитного ринку виникає необхідність його трансформації на основі поглибленого теоретичного обґрунтування змісту, закономірностей розвитку і аналізу його відповідності сформованим тенденціям. З огляду на це, потребує активного застосування всього спектру фінансових взаємовідносин, зокрема і підвищення ефективності кредиту.
Опис
Various processes of transformation of the national economy, which are a necessary prerequisite for the formation of a new economic model using digital and cognitive technologies, were researched in the article. State support for the integration of the credit market into the innovation process, which should be considered as a system of measures providing regulatory support for credit institutions was studied. The innovative development of the domestic economy was investigated, and it was found that it largely depended on the development of the credit market. It was determined that the initiators of the innovation process should be banks, as they should stimulate the launch and development of innovative projects of their corporate clients. It was studied that the participants of the credit market used innovative technologies and as a result of which transaction costs were reduced. Banking services for different groups of clients became more accessible, and banking services became differentiated, and as a result of which the profitability of the banking business increased due to obtaining of higher commission income. It was defined that the NBU participated in the creation of technologies and platforms for improving the efficiency of credit market regulation and inspection, as well as providing all market 29 participants with equal secure access to information necessary to comply with modern high standards of banking activity. Despite the fact that the activity of the NBU on the formation a digital space of financial and credit markets, of course, deserves the most positive estimation, it should be noted that this activity are limited by individual decisions in the absence of a systematic approach. It is necessary that the ecosystem of the credit market will be integrated with the ecosystems of the largest domestic banks, as well as with the platforms of other credit institutions. It is noted that the further development of the innovative component of the credit market is contained in the creation of the conditions stimulating more active participation of banks in the implementation of projects aimed at modernization and innovative development of the national economy. Banks, applying an innovative approach to work with clients, must not only take into account but also anticipate the requests of different customer groups. Innovations are the part of the business model for banks. They connect the prospects of their own development to the needs of the client groups of new generations.
Ключові слова
кредитний ринок, інновації, кредит, кредитне забезпечення, інвестиції, платформи і технології кредитного ринку,
Бібліографічний опис
Бечко В. П., Бечко П. К., Бондаренко Н.В. Інноваційний розвиток кредитного ринку// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2021. – Вип. 98. – Ч.2.: Економічні науки. (С. 20-29)