Агрофізичні властивості ґрунту під культурами коротко ротаційної сівозміни за мінімалізації основного обробітку

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Костогриз, Петро Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань
Інструкція
В сучасних умовах ведення землеробства відбуваються кардинальні зміни – освоєння новітніх технологій, які базуються на поверхневому обробітку ґрунту та «прямій сівбі», поширення яких зумовлено об’єктивними обставинами: прогресуючою урбанізацією, що супроводжується скороченням чисельності працездатного сільського населення, можливістю призупинення явищ агрофізичної деградації земель сільськогосподарського призначення, збереження їх родючості, енергозбереження та заощадження витрат в умовах економічної та фінансової кризи.
Опис
Ключові слова
агрофізичні властивості грунту, сівозміна, обробіток грунту
Бібліографічний опис
11. Костогриз П. В. Агрофізичні властивості ґрунту під культурами коротко ротаційної сівозміни за мінімалізації основного обробітку / П. В. Костогриз, В. Г. Крижанівський // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції» (Умань, 23–24 квітня 2013 р.). – Умань, 2013. – С. 47–49